Warsztat psychologiczny

„Co się ze mną dzieje?! Emocje w okresie okołoporodowym"

Doświadczony zespół psychologów pracujący w Szpitalu Położniczym na Siemiradzkiego ma przyjemność zaprosić Panie-kobiety w ciąży na warsztat psychologiczny mający na celu poszerzenie wiedzy i świadomości w obszarze przeżyć emocjonalnych w poszczególnych etapach okresu okołoporodowego. Wiedza ta ma zadanie wyposażyć Panie w podstawowe narzędzia, które pozwolą lepiej rozumieć siebie i poradzić sobie w czasie pełnym wyzwań i przemian jakim jest proces stawania się mamą.

Drogie Panie, stworzyłyśmy ten warsztat z myślą o Was- kobietach, matkach. Podczas spotkania będziecie miały możliwość uzyskać fachową wiedzę, oraz porozmawiać o Waszych przemyśleniach i wątpliwościach.

Tematy poruszane na warsztatach:

1. Emocje w okresie okołoporodowym i ich uwarunkowania.

2. Co się ze mną dzieje? Etapy przeżyć psychicznych kobiety w poszczególnych fazach ciąży, porodu i połogu.

3. Trudności psychiczne występujące w ciąży i po porodzie- jak je rozpoznać, co robić, gdzie szukać wsparcia.

Termin warsztatu: wkrótce podamy termin warsztatu 

Godziny spotkania: 9.00-13.00

Miejsce spotkania: Szkoła Rodzenia im.dr Jadwigi Beaupré

Al. Juliusza Słowackiego 48 30-018 Kraków I piętro

Zapisy: 578 502 801 lub (12) 423 36 66

Prosimy dzwonić we wtorki, środy i czwartki miedzy 14:30 a 16:00.

e-mail: szkola.rodzenia@siemiradzki.com.pl

Osoby prowadzące: mgr Ewelina Opalko, mgr Elżbieta Słonina.

--

mgr Ewelina Opalko - psycholożka, psychoterapeutka, specjalistka psychologii klinicznej, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, oraz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. W toku wieloletnich szkoleń uzyskała tytuły specjalistki w dziedzinie psychologii klinicznej człowieka dorosłego, oraz specjalistki w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Swoje umiejętności terapeutyczne rozwija w toku regularnych superwizji i szkoleń.

W szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Rafała Czerwiakowskiego w Krakowie, oraz w poradni ginekologiczno-położniczej od wielu lat konsultuje i prowadzi terapeutycznie kobiety w okresie okołoporodowym. Interesuje się tematyką rozwoju przywiązania w relacji matka-dziecko, oraz zaburzeniami emocjonalnymi kobiet w okresie okołoporodowym.

Posiada także bogate doświadczenie w pracy klinicznej i psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi, które poszerza pracując w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie. Doświadczenie to pozwala na holistyczne rozumienie kobiet stających się matkami i ich nowonarodzonych dzieci.


mgr Elżbieta Słonina - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej i Studium Teologii Rodziny, członkini Krakowskiego Instytutu Logoterapii w Krakowie.

Pracowała w poradni psychologiczno pedagogicznej, w schronisku dla ofiar przemocy, telefonie zaufania dla kobiet, w prywatnym gabinecie.

Od 25 lat trenerka , realizatorka i autorka programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, realizatorka programu Z.Gasia "Adaptacja porozwodowa kobiet" oraz Szkoły dla rodziców i wychowawców na podstawie w koncepcji Gordona" I i II część.

Obecnie szczególną uwagą obejmuje kobiety zmagające się z trudnościami w okresie okołoporodowym, parami w trakcie leczenia niepłodności, osoby znajdujące się w głębokim kryzysie.

Pracuje w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Rafała Czerwiakowskiego na Siemiradzkiego ,w poradni przyszpitalnej i szkole rodzenia.

Jest w trakcie szkolenia całościowego z psychoterapii w nurcie logoterapii i analizy egzystencjalnej skierowanej do osób w kryzysie, odczuwających pustkę egzystencjalną, cierpiących na depresje, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lęki i fobie, doświadczających konsekwencji traumy i straty.

Prywatnie żona i matka szóstki dzieci.


mgr Krystyna Kwiatkowska - Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie czteroletniego całościowego szkolenia uprawniającego do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym „Tercognitiva". Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Doświadczenie zdobywała m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie, Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie oraz w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Na co dzień wspiera kobiety w okresie okołoporodowym pracując w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego. 
Specjalizuje się w pracy z osobami w okresie okołoporodowym prowadząc konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną. Wspiera pary doświadczające trudności w staraniach o dziecko, po traumatycznych przeżyciach porodowych oraz w sytuacji straty.
Pomaga kobietom doświadczającym lęków, depresji poporodowej,czy trudności w nowej roli macierzyńskiej.

Prowadzi edukację dotyczącą zdrowego psychorozwoju dziecka, opieki nad noworodkiem oraz aspektów związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem.

Nieustannie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach i sympozjach.Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.