Ankieta satysfakcji pacjenta

Wyraź swoją opinię

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poświęcenie czasu i udzielenie odpowiedzi na pytania, które pozwolą poznać Państwa opinie i oczekiwania na temat jakości usług świadczonych w Szkole Rodzenia im. Dr Jadwigi Beaupré. Ankieta jest anonimowa, a Państwa uwagi będą cennymi wskazówkami przy planowaniu zmian organizacyjnych. Prosimy o wskazanie odpowiedzi zgodnie z państwa odczuciami oraz zachęcamy do zgłoszenia propozycji, które mogą poprawić naszą działalność.


Formularz

Krok 1/3

1. W jakim rodzaju zajęć brała Pani udział?

2. Jak ocenia Pani kompetencje wykładowców-lekarzy?

3. Jak ocenia Pani kompetencje wykładowców-położnych?

4. Jak ocenia Pani kompetencje wykładowców/instruktorów-fizjoterapuetów?

5. Jak ocenia Pani czystość w pomieszczeniach Szkoły Rodzenia?

Formularz

Krok 2/3

Jak ocenia Pani poszczególne wykłady/zajęcia:

6. Zasady przyjęcia na salę porodową


7. Poród, cięcie cesarskie, inne sposoby rozwiązania ciąży


8. FARMAKOLOGICZNE SPOSOBY ŁAGODZENIA BÓLU PORODOWEGO


9. Fizjologia okresu noworodkowego


10. Karmienie piersią i zaburzenia wynikające z nieprawidłowej laktacji


11. FIZJOTERAPIA W POŁOGU


12. Pielęgnacja w połogu, psychika w okresie połogu


13. Zajęcia praktyczne z pielęgnacji i kąpieli noworodka


14. Zajęcia praktyczne przygotowujące do porodu rodzinnego


15. Gimnastyka dla kobiet w ciąży

Formularz

Krok 3/3

16. Skąd dowiedziała się Pani o usługach medycznych świadczonych w Szkole Rodzenia?

17. Jak ogólnie ocenia Pani usługi świadczone w naszej Szkole Rodzenia?

18. Czy poleciłaby Pani naszą Szkołę Rodzenia swojej rodzinie, znajomym?

19. Prosimy o ewentualne inne uwagi, wskazówki dotyczące funkcjonowania Szkoły Rodzenia im. Dr Jadwigi Beauprè w Krakowie

20. Jeżeli brała Pani udział także w zajęciach dodatkowych prosimy o podzielenie się z nami również opinią na ich temat. Jeżeli nie, proszę pozostawić puste pole