Specjalistyczna opieka

W Oddziale Noworodkowym zapewniamy specjalistyczną opiekę wszystkim noworodkom donoszonym oraz wcześniakom urodzonym po 31 tygodniu życia płodowego.

Doświadczona kadra

Wszyscy pracujący lekarze to specjaliści neonatolodzy dysponujący wiedzą i doświadczeniem gwarantujący państwa dzieciom fachową opiekę. Zatrudniamy także lekarzy konsultantów w zakresie: kardiologii dziecięcej, okulistyki, radiologii; którzy swoją wiedzą wspierają trudny i skomplikowany niekiedy proces diagnozy noworodka. Zespół wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych całym sercem oddanych swojej pracy czuwa przez całą dobę nad zdrowiem małych pacjentów. Nad prawidłowym rozwojem psycho-ruchowym naszych małych Pacjentów czuwa doświadczony fizjoterapeuta dziecięcy. Cały personel uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych i  wewnętrznych ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje,  stanowi to gwarancję z jednej strony rozwoju  i doskonalenia zawodowego z drugiej zaś strony wzrost jakości usług medycznych świadczonych w oddziale. Oddział Noworodkowy dysponuje wysokiej jakości nowoczesnym sprzętem, który umożliwia leczenie i monitorowanie stanu zdrowia noworodków wymagających specjalistycznej opieki.