Ankieta satysfakcji pacjenta

Wyraź swoją opinię

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poświęcenie czasu i udzielenie odpowiedzi na pytania, które pozwolą poznać Państwa opinie i oczekiwania na temat jakości usług świadczonych w Szpitalu na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego. Ankieta jest anonimowa, a Państwa uwagi będą cennymi wskazówkami przy planowaniu zmian organizacyjnych. Prosimy o wskazanie odpowiedzi zgodnie z państwa odczuciami oraz zachęcamy do zgłoszenia propozycji, które mogą poprawić naszą działalność.


Formularz

Krok 1 / 5

1. Co zdecydowało o wyborze naszego Szpitala?

2. Czas oczekiwania na przyjęcie w Izbie Przyjęć Szpitala

3. Jak ocenia Pani postawę personelu Izby Przyjęć?

4. Jak ocenia Pani postawę położnej w Sali Porodowej?

5. Jak ocenia Pani postawę lekarza na Sali Porodowej?

Formularz

Krok 2 / 5

6. Jak ocenia Pani opiekę medyczną i sposób przekazywania informacji przez personel na Sali Porodowej?

7. Jak ocenia Pani opiekę medyczną i sposób przekazywania informacji przez personel na Sali Pooperacyjnej?

8. Jak Pani ocenia postawę położnych na Oddziale Położniczym (poporodowym)?

9. Jak Pani ocenia postawę lekarzy ginekologów-położników na Oddziale Położniczym (poporodowym)?

10. Jak Pani ocenia postawę lekarzy pediatrów-neonatologów na Oddziale Położniczym (poporodowym)?

Formularz

Krok 3 / 5

11. Jak ocenia Pani opiekę medyczną i sposób przekazywania informacji przez personel na Oddziale Położniczym (poporodowym)?

12. Jak Pani ocenia postawę położnych na Oddziale Noworodkowym?

13. Jak Pani ocenia postawę lekarzy pediatrów-neonatologów na Oddziale Noworodkowym?

14. Jak ocenia Pani opiekę medyczną i sposób przekazywania informacji przez personel na Oddziale Noworodkowym?

15. Jak Pani ocenia postawę położnych na Oddziale Ginekologicznym (po operacjach i zabiegach ginekologicznych)?

Formularz

Krok 4 / 5

16. Jak Pani ocenia postawę lekarzy na Oddziale Ginekologicznym (po operacjach i zabiegach ginekologicznych)?

17. Jak ocenia Pani opiekę medyczną i sposób przekazywania informacji przez personel na Oddziale Ginekologicznym (po operacjach i zabiegach ginekologicznych)?

18. Jak ocenia Pani postawę, opiekę medyczną i sposób przekazywania informacji przez naszych fizjoterapeutów?

19. Jak ocenia Pani warunki lokalowe w naszym Szpitalu?

20. Jak ocenia Pani posiłki podawane w naszym Szpitalu?

Formularz

Krok 5 / 5

21. Czy podczas pobytu w naszym Szpitalu informacje przekazywane były w sposób wyczerpujący i zrozumiały dla Pani?

22. Jak ocenia Pani poszanowanie Praw Pacjenta w naszym Szpitalu?

23. Jak ogólnie ocenia Pani usługi świadczone w naszym Szpitalu?

24. Czy poleciłaby Pani nasz Szpital swojej rodzinie, znajomym?

25. Prosimy o ewentualne inne uwagi, wskazówki dotyczące funkcjonowania Oddzialów Szpitalnych