Komunikat - porody rodzinne

Szanowni Państwo,

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stan ten w dalszym ciągu nie został odwołany, a codzienne podawane informacje o liczbie potwierdzonych zakażeń wskazują, że epidemia nie jest bliska wygaśnięciu. Jest to równoznaczne z dalszą koniecznością prewencji szerzenia się zakażeń, ze szczególną uwagą poświęconą ochronie grup pacjentów o zwiększonym ryzyku zachorowalności, wynikającym z obniżonej odporności. Do grupy tej należą między innymi pacjentki w ciążach powikłanych, noworodki urodzone przedwcześnie, noworodki urodzone z wadami (stanowisko takie zajęło m.in. Prezydium Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników). Każdego dnia prezentowane są dane ze świata i z Polski, wykazujące dalsze istnienie zagrożenia oraz donoszące o kolejnych, wczesnych i późnych konsekwencjach zakażeń. Powstanie ogniska epidemicznego w szpitalu położniczym, poza poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla pacjentów i personelu, wiąże się z wyłączeniem funkcjonowania takiego szpitala czy oddziału położniczego z sieci opieki położniczej rejonu. Umożliwienie nieskrępowanego wchodzenia osób potencjalnie zakażonych czy bezobjawowych nosicieli na sale porodowe i do oddziałów położniczych, może doprowadzić do rozwoju nowych ognisk epidemicznych. Konsekwencje takiej sytuacji mogłyby mieć bardzo negatywny wpływ zarówno na zdrowie ciężarnych, rodzących, personelu medycznego jak i na sprawność działania całego systemu opieki okołoporodowej. Jeden poród rodzinny w obecności osoby zakażonej, pomimo stosowania wszystkich środków ochrony osobistej, może doprowadzić do zagrożenie innych rodzących i ich rodzin przebywających w tym czasie na danym oddziale, czego następstwem będzie wyłączenie oddziału z systemu opieki okołoporodowej. Zapobieganie takim sytuacjom jest obowiązkiem kierującego szpitalem i personelu medycznego, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W związku z powyższym, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, decyzją kierującego Szpitalem, możliwość odbywania porodów rodzinnych w NZOZ Szpital na Siemiradzkiego w Krakowie, nie zostanie przywrócona do odwołania.

NZOZ Szpital na Siemiradzkiego jest szpitalem jednoprofilowym (ginekologia i położnictwo). W chwili zawleczenia na teren szpitala zakażenia i zapoczątkowania łańcucha epidemiologicznego, wiązałoby się to z całkowitym wyłączeniem szpitala z funkcjonowania. Zapewniamy, iż cały czas analizujemy sytuację epidemiologiczną i aktualne rekomendacje medyczne związane z wpływem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na zdrowie naszych pacjentek i ich dzieci. Chcemy by porody rodzinne zostały przywrócone, lecz w pierwszej kolejności mamy na względzie bezpieczeństwo Państwa, Państwa dzieci, Waszych i naszych rodzin oraz nas samych – pracowników szpitala. Personel szpitala dokłada na bieżąco wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak najlepszą opiekę oraz najlepsze warunki w czasie pobytu, w tym, jakże trudnym, dla nas wszystkich czasie.