Rezygnacja z wizyty z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej

UWAGA!

W przypadku rezygnacji z wizyty z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej Pacjentki proszone są o zgłoszenie telefoniczne co najmniej 3 godziny

przed planowaną wizytą (w przypadku braku możliwości połączenia z Ośrodkiem Medycyny Matczyno-Płodowej proszę wysłać SMS-a pod
nr 512 277 246 ). W przypadku braku odwołania wizyty, podczas kolejnej będzie trzeba pokryć koszt tej nieodwołanej.

Więcej informacji na stronie internetowej >>