Nasz szpital realizuje program koordynowanej opieki nad kobietą - w ciąży (KOC II/III)

Nasz szpital realizuje program koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC II/III)

Od 1 października 2017 r. NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego realizuje program koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC II/III).

Opieka koordynowana nad kobietą w ciąży ma na celu zapewnienie przyszłym mamom pełnoprofilowej opieki w okresie ciąży, porodu oraz w okresie 6 tygodni po urodzeniu dziecka. Warto podkreślić, że do programu można zgłosić się na każdym etapie ciąży.

Szpital zapewni uczestniczkom programu kompleksową opiekę, co przełoży się na ich poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie ciąży i porodu. W myśl zasady, że w centrum procesu opieki koordynowanej jest pacjent. W przypadku koordynowanej opieki nad ciężarną na pierwszym miejscu stawiane jest dobro i interes matki oraz dziecka. Dzięki współpracy zespołu złożonego m. in. z lekarza ginekologa, neonatologa, pielęgniarek i położnych zapewniona zostanie ciągłość opieki nad matką i dzieckiem od momentu potwierdzenia ciąży (lub zgłoszenia się pacjentki do programu na późniejszym etapie) do czasu ukończenia przez dziecko sześciu tygodni życia. Ciężarna nie będzie musiała martwić się o terminy, konsultacje, a także rodzaj i liczbę wykonywanych badań.

Główne atuty Programu KOC to między innymi:

·   całodobowa możliwość kontaktu telefonicznego oraz możliwość uzyskania konsultacji 24h/dobę;

·   opieka w ośrodku o odpowiednim poziomie referencyjnym, zgodnie ze stanem klinicznym pacjentki;

·   terminowe wykonywanie procedur medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o opiece w ciąży patologicznej;

·   skoordynowana opieka w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieka nad noworodkiem, a później
    nad niemowlęciem do 6 tyg. życia sprawowana przez jeden zespół lekarzy i położnych;

·   możliwość dokonania wyboru lekarza ginekologa-położnika prowadzącego ciążę;

·   świadczenia w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego związane z porodem, w przypadku wskazań medycznych również hospitalizacja;

·   plan opieki przedporodowej i plan porodu (modyfikowany odpowiednio do sytuacji zdrowotnej ciężarnej w trakcie opieki);

·   informacje o sposobach radzenia sobie z bólem porodowym – niefarmakologiczne i farmakologiczne,
    także pomoc w wyborze odpowiedniej metody;

·   praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa;

·   pomoc psychologiczna zgodnie z życzeniem pacjentki;

·   pomoc fizjoterapeutyczna w połogu w ramach oddziału położniczego;

·   konsultacje anestezjologiczne na etapie ciąży i podczas porodu,

·   możliwość przystąpienia do KOC na każdym etapie ciąży,

·   po zakończonym procesie opiekuńczo-leczniczym pacjentki oceniają jego jakość poprzez wypełnienie ankiety.