Centrum Konsultacyjne w ciąży wysokiego ryzyka

Bezpłatna Poradnia Patologii Ciąży

Funkcjonująca w ramach Centrum Konsultacyjnego w ciąży wysokiego ryzyka bezpłatna Poradnia Patologii Ciąży stanowi istotne uzupełnienie opieki lekarskiej w przypadkach ciąż podwyższonego ryzyka. Jest to poradnia konsultacyjna dla ginekologa prowadzącego ciążę, mająca na celu wzmocnienie nadzoru nad przebiegiem ciąży oraz zapewnienie większego komfortu Pacjentce w ciąży powikłanej schorzeniami współistniejącymi, zagrażającym poronieniem lub porodem przedwczesnym.
Specjaliści konsultujący w Poradni Patologii Ciąży stanowią również wsparcie merytoryczne oraz służą poradą we wszelkich sytuacjach wymagających wypracowania najkorzystniejszego dla Ciężarnej postępowania lekarskiego w sytuacji ciąży podwyższonego ryzyka.

Istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo konsultowanych Pacjentek jest ścisła współpraca ze specjalistycznym położniczo - ginekologicznym Szpitalem na Siemiradzkiego, umożliwiająca hospitalizację i kontynuację diagnostyki i leczenia w warunkach Oddziału Patologii Ciąży, przy zachowaniu ciągłości obserwacji Pacjentki.


Wizyty w Poradni Patologii Ciąży są bezpłatne, uzupełniają wizyty u ginekologa prowadzącego ciążę, ale ich nie zastępują.


Do Poradni Patologii Ciąży kierowane są w szczególności Pacjentki w ciąży powikłanej:

  • cukrzycą lub cukrzycą ciążową
  • nadciśnieniem przewlekłym lub indukowanym ciążą
  • zaburzeniami czynności tarczycy i innymi zaburzeniami hormonalnymi
  • infekcjami w okresie ciąży
  • zaburzeniami wzrastania płodu
  • nieprawidłowościami płodu
  • innymi schorzeniami przewlekłymi lub istotnymi dla bezpieczeństwa przebiegu ciąży
  • oraz w ciąży wielopłodowej

Każda Ciężarna jest traktowana indywidualnie w naszej Poradni. Specjalista konsultujący z przyjemnością, wyczerpująco odpowie na wszelkie pytania dotyczące zaburzeń, które pojawiły się w ciąży oraz doradzi najwłaściwszy sposób dalszego postępowania.

Konsultanci Poradni Patologii Ciąży:

Brak pracowników w podanej kategorii.