Certyfikaty

"Najlepsza położna"

"Szpital bez bólu"

"Znamy i dbamy o prawo mamy"

"Supra brokers"

"Klub gazel biznesu"

"Certyfikat akredytacyjny"