Organizacja pracy i usługi

Izba Przyjęć oraz Oddziały Szpitala na Siemiradzkiego działają całodobowo
(również w święta i weekendy)


Informacja dla pacjentek ciężarnych

W szpitalu nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Jeżeli Pacjentka zauważy u siebie niepokojące objawy w przebiegu ciąży i połogu lub sygnały rozpoczynającego się porodu powinna zgłosić się do Izby Przyjęć.

Do szpitala należy się zgłosić gdy wystąpi:

 • regularna akcja skurczowa, tzn. skurcze co 5-10 min, nieustępująca po ok. 1 godzinie
 • odpłynięcie wód płodowych
 • plamienie, krwawienie z dróg rodnych
 • osłabienie ruchów płodu (fizjologicznie występuje 6-10 ruchów w ciągu 1 godziny)
 • przekroczenie termin porodu ( do 7 dni optymalnie)
 • złe samopoczucie typu: ból głowy, mroczki przed oczami, podwyższona temperatura ciała powyżej 38°C


Centrala

(12) 634 22 22


Usługi w ramach kontraktu NFZ

NZOZ Szpital na Siemiradzkiego realizuje kontrakt z NFZ w ramach, którego świadczy bezpłatne usługi

 • Opieka położnicza przedporodowa (oddział patologii ciąży)
 • Opieka położnicza w trakcie porodu naturalnego
 • Opieka anestezjologiczna (znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu)
 • Opieka położnicza w trakcie cięcia cesarskiego
 • Opieka położnicza poporodowa
 • Opieka neonatologiczna
 • Opieka ginekologiczna (zabiegi i operacje ginekologiczne; w tym procedury onkologiczne)
 • Opieka chirurgiczna w ramach procedur jednodniowych

Usługi odpłatne

NZOZ Szpital na Siemiradzkiego dla pacjentów nie objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym (NFZ) świadczy usługi odpłatne  m. in.:

 • Opieka położnicza okołoporodowa i neonatologiczna
 • Opieka ginekologiczna (zabiegi i operacje ginekologiczne; w tym procedury onkologiczne)
 • Opieka chirurgiczna w ramach procedur jednodniowych